تاریخ تولد وبلاگ مشاور مدیریت

  با نام و یاد خدا

این وبلاگ در تاریخ ۶/۷/۸۵ فعالیت خود را تحت عنوان مشاور مدیریت آغاز نمود.