باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است !

برای شنیدن صدای کویتی پور کلیک کنید

جلال الدین مولوى بزرگترین شاعر پارسى‏گوى، نیز اشارات عرفانى متعددى به واقعه‏کربلا دارد، از جمله در یک غزل، با لطافت هرچه تمامتر سخن‏سرائى نموده و دریغ واندوه و آلام خود را رنگى عارفانه داده و مى‏گوید:

کجائید اى شهیدان خدائى

 بلاجویان دشت کربلائى

 کجائید اى سبکروحان عاشق

 پرنده تر زمرغان هوائى

 کجائید اى شهان آسمانى

 بدانسته فلک را در گشائى

 کجائید اى ز جان وجان رهیده

 کسى مر عقل را گوید: کجائى؟

 کجائید، اى در زندان شکسته

بداده وامداران را رهائى

کجائید اى در مخزن‏گشاده

کجائید اى نواى بى‏نوائى

برگرفته از تبیان