وزن اطلاعات اینترنتی چقدر است؟

کلیک کنید.نامه های افراد، قرارداد تجاری، اسپم (پیام های حامل ویروس)، خبرنامه ها، نمایش های تلویزیونی، مقالات خبری، برنامه های تعطیلات، صفحات معروف وب، موسیقی، پیام های تبریک و تسلیت و هر چیز دیگری که در زندگی انسان وجود دارد به صورت  «صفر» و «یک» در فضای اینترنت کدگذاری می شود.اگر همه آن ها را با هم جمع کنیم، وزن کل آن ها تقریبا به اندازه ...

برای مطالعه کامل مقاله اینجا کلیک کنید.