یک نرم افزار کاربردی !

کلیک کنید.

این برنامه برای کمک به فارسی زبانان آواره ای نوشته شده که دست بر قضا کیبورد فارسی هم ندارند. از آنجا که همه عادت کرده ایم پینگیلیش تایپ کنیم، ما این برنامه را نوشتیم تا فارسی را از خطر انقراض نجات دهیم (یه چیزی تو مایه های فردوسی). برای مشاهده برنامه اینجا کلیک کنید.