پرسش و پاسخ های متداول - ایزو ۹۰۰۱

 

تا کنون تماس های فراوانی از شهرهای مختلف کشور داشته ام و مدیران محترم سازمان های تماس گیرنده می خواستند بدانند که نحوه دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ چگونه است. از آنجا که بسیاری از پرسش و پاسخ های مرتبط با این موضوع متداول شده است و ممکن است سایر مدیران محترم هم این گونه پرسش ها را داشته باشند ولی فرصت لازم برای تماس را پیدا نکنند؛برآن شدم که سندی را تحت عنوان پرسش و پاسخ های متداول ایزو ۹۰۰۱ را تدوین نمایم. 

شما می توانید سند پرسش و پاسخ های متداول ایزو ۹۰۰۱ را اینجا مشاهده فرمایید. سند یاد شده با توجه به درخواست های مطرح شده بازنگری و به روز خواهد شد. خوشحال خواهم شد بنده را از نقطه نظرات گرانبهای خود برای تکمیل این سند مطلع فرمایید.