آزمایشگاههای همکار ملزم به استقرار استاندارد 17025 هستند

به گزارش اداره کل نظارت بر اجرای سیستم های کیفیت،تمدید پروانه تائیدصلاحیت آزمایشگاه های همکار مستقر در واحدهای تولیدی مشروط بر استقرار استاندارد 17025 تا پایان شهریور ماه 1388 است.

مدیر کل نظارت بر اجرای سیستم های کیفیت با اشاره به تاکید رییس سازمان استاندارد مبنی بر آخرین تغییرات در فرایند تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار، اعلام داشت: این اداره کل دریافت کننده بسیاری پیشنهادات و گاها شکایاتی از سوی مشتریان، آزمایشگاه های همکار، گمرکات و سایر سازمان ها و اشخاص حقوقی و حقیقی ذیربط در خصوص فرایند تایید صلاحیت و آزمایشگاه های همکار بود.

وی، بازنگری برفرایند را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت: لازم بود این فرآیند با توجه به تسهیلات، شرایط زمانی و مکانی، در دست اجرا قرار می گرفت که پس از بررسی های لازم و طرح موضوع، با تاکید ریاست سازمان در چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای معاونین مقرر گردید، تمدید پروانه تائید صلاحیت آزمایشگاه های همکار مستقر در واحدهای تولیدی مشروط بر استقرار استاندارد 17025 تا پایان شهریور ماه 1388 صورت پذیرد و درصورت عدم پیاده سازی استاندارد مذکور باید اقدام به تعلیق و یا عدم تمدید پروانه آزمایشگاه های همکار مستقر در واحد تولیدی نمود.

وی افزود : در این جلسه مقرر گردیداز خرداد سال 1388 نمونه های وارداتی و آزمایشی تنها برای آزمایشگاه های همکاری (اعم از مستقل و یا مستقر در واحد تولیدی) ارسال گردد که دارای گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد 17025 می باشند. برای مشاهده اصل خبر روی تصویر بالا کلیک کنید.