چگونه یک صورت جلسه بد ننویسیم

دریافت کامل مقالهبی شک برای شما هم پیش آمده است که مسئول تدوین صورت جلسه کامل و دقیقی برای یک جلسه شده باشید. معمولا هنگام تدوین اولین صورت جلسه امکان توجه به تمام زوایای تنظیم یک صورت جلسه مناسب سخت است، چرا که صورت جلسه مورد نظر باید علاوه بر اینکه اهداف و نیازهای جلسه را برآورده می نماید بتواند بعنوان مرجع مناسبی در آینده نیز مورد استناد قرار گیرد.

اگر در خود صبر و حوصله کافی سراغ دارید، می توانید با خواندن این دست نوشته و مرور مستمر آن قبل از تدوین صورت جلسه های آتی، دانش کافی برای تدوین صورت جلسه رسمی را آموخته و با نوشتن حداقل ده صورت جلسه با توجه به مبانی مطرح دراین دست نوشته، به مهارت کافی در تدوین یک صورت جلسه مناسب دست یابید. بدین منظور کافیست پنج گام تشریح شده را به ترتیب مد نظر قرار دهید. برای دریافت متن کامل مقاله روی تصویر کلیک کنید.