فوربس معرفی کرد؛ ثروتمندترین مردان تکنولوژی در سال 2009

بحران اقتصادی در ماه‌های اخیر انگار دیگر توانی برای جهان و مردمانش باقی نگذاشته است. این قاعده هیچ استثنائی هم قائل نبوده و تر و خشک را با هم می‌سوزاند؛ ثروتمند و فقیر ندارد. رکود مالی دیگر حتی گریبان‌میلیونرهای دنیا را هم گرفته است تا با این اوصاف ثروتمندترین افراد جهان هم روزهای خوبی را نگذرانند.

مجله معتبر فوربس به رسم هر ساله خود یک بار دیگر فهرست ثروتمندترین افراد دنیا را اعلام و منتشر کرده است تا به این ترتیب بتوانیم با بررسی آن سایه سنگین رکود اقتصادی بر سرمایه‌های در جریان جهان را بیشتر احساس کنیم.

شاید عجیب باشد، اما این مجله در سال میلادی گذشته 1125‌نفر را در فهرست میلیاردرهای خودش قرار داد، در حالی که این فهرست حالا و امسال تنها میزبان 793‌نفر از ثروتمندترین افراد جهان است. به این ترتیب حتی فهرست ثروتمندترین افراد جهان هم امسال با کاهش 30‌درصدی در تعداد مواجه بوده است. بر اساس گزارش فوربس، از 1125 ثروتمند دنیا در سال 2008، 373‌نفر به دلیل ورشکستگی و تاثیر بحران اقتصادی از فهرست بیرون مانده‌اند. این در حالی است که علاوه بر اینها 18‌نفر از ثروتمندان فهرست سال 2008، نیز امسال فوت کرده‌اند. در مقابل اما در فهرست امسال 38‌ نفر ثروتمند جدید هم وارد شده‌اند.

با تمام اینها، اما گویا روزگار با تکنولوژی و طرفدارانش هنوز موافق است تا همچنان ثروتمندترین فرد جهان، مرد شماره یک دنیای تکنولوژی باشد. با این مقدمه قرار است ثروتمندترین مردان عرصه تکنولوژی را در سال 2009 به انتخاب مجله فوربس معرفی کنیم. ادامه . . .