زشت ‌ترین سایت اینترنتی دنیا

“رایان دوکوئس ” یکی از کارشناسان مرکز تحقیقاتی WD Enterprises در این خصوص گفت: گروه تحقیقاتی ما طی ماه‌های گذشته هزاران سایت اینترنتی را مورد بررسی قرار داد و در پایان مشخص شد، هیچ یک از این سایت‌ها از Guidezilla زشت‌تر نیست. به گفته دوکوئس، این سایت اینترنتی شامل طراحی گرافیکی نامتوازن، نور ناکافی، رنگ‌های نامناسب، کلیدها و ابزارهای بد و ناکارآمد و اندازه نامناسب کلمات می‌شود و بر این اساس، زشت‌ترین سایت اینترنتی در جهان است.مدیران سایت آمریکایی Guidezilla.com با انتشار این خبر، هم‌اکنون تلاش می‌کنند ضمن بهبود نحوه استفاده از ابزارهای داخلی سایت، ابزارهای ناکارآمد را از داخل آن بردارند و طراحی گرافیکی آن را نیز تغییر دهند.