امنیت در وبلاگ نویسی

 کلیک کنید.

تلخترین اتفاقی که برای یک وبلاگنویس ممکن است پیش بیاید شاید همان هک شدن وبلاگ و خارج شدن مدیریت وبلاگ از دست او باشد ، حال ما باید چه کنیم تا هک نشویم؟

توصیه هایی در اینجا ارائه شده که رعایت آنها می تواند خطر هک شدن شما را تا صدها برابر کمتر کند.