سن مغز خود را تعیین کنید.

کلیک کنید.اگر می خواهید بدانید مغز شما چند سالشه باید یک تست سرعت و حافظه بدید. البته به روش ژاپنی ها ! لطفا مراحل زیر را دنبال کنید.
۱- ابتدا روی تصویر روبرو کلیک کنید.
۲- بعد دکمه استارت رو بزنید.
۳- بعد از یک آماده باش ۳-۲-۱، بایستی جای اعداد رو که چند لحظه نمایش داده می شه به خاطر بسپارید و روی جای اون ها به ترتیب از کم به زیاد کلیک کنید.
۴- بعد از چند مرحله، سن مغز شما با توجه به زمان عکس العمل و درستی اون محاسبه و نمایش داده می شه !!!