میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۸۹ تعیین شد

شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزیر کار میزان افزایش دستمزد کارگران را در سایر سطوح مشخص کردند. به گزارش ایسنا و فارس حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۹ با ۱۵ درصد افزایش (معادل ۴۰ هزار تومان) ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان تعیین شد. هم چنین دستمزد پایه سایر سطوح نیز ۷ درصد به اضافه روزانه ۷۰۱ تومان رشد یافت. میزان بن کارگری نیز با ۱۰۰ درصد افزایش ماهانه ۲۰ هزار تومان تعیین شد.سلیم بهرامی عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در این جلسه که همه نمایندگان کارگران، کارفرمایان، دولت و شخص وزیر کار در آن حضور داشتند، افزایش 15 درصدی حداقل دستمزد مصوب شد، بنابراین رقم 303 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد سال آینده تعیین شد. او افزود:‌ افزایش دستمزد در سایر سطوح نیز هفت درصد تصویب شد و بن کارگری از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش یافت. همچنین دیگر عضو شورای عالی کار افزایش 100 درصدی بن کارگری و افزایش 2.5 درصدی پایه سنواتی را از جمله مهمترین مزیت‌های حداقل دستمزد سال 89 کارگران عنوان کرد.احمدرضا معینی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سطح 303 هزار و 48 تومان، در مورد مزیت‌های حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اظهار داشت: یکی از مزیت‌های این دستمزد نسبت به سال‌های گذشته افزایش 100 درصدی بن کارگری از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان است. وی ادامه داد: همچنین پایه سنوات که طی چند سال گذشته بدون تغییر مانده بود با افزایش 2.5 درصدی از 125 به 200 تومان افزایش پیدا کرد. بر این اساس حداقل دستمزد روزانه یک کارگر 10 هزار و 100 تومان تعیین شده است و در سایر سطوح نیز دستمزد پایه 7 درصد به اضافه روزانه معادل 701 تومان رشد خواهد داشت. منبع خبر: روزنامه خراسان