توصیه های ایزو ۹۰۰۱ مشاور مدیریت

مدیر گرامی: تجارب مشاور مدیریت در خصوص اجرای پروژه های گوناگون طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت مطابق استاندارد ایزو ۹۰۰۱ سبب ساز طراحی، تدوین و انتشار توصیه هایی برای نحوه پیاده سازی این استاندارد در سازمان ها گردیده است. در حال حاضر کمیک استریپ این توصیه ها در اینجا منتشر شده است و توضیحات مرتبط با هر مرحله به زودی تدوین و منتشر خواهد گردید.