ابزار برون سپاری در دست تدوین است

مدیر گرامی: بی شک برای شما نیز پیش آمده است که برخی از فرآیندهای سازمان خود را برون سپاری نمایید. ولی آیا می دانید تفاوت برون سپاری و پیمانکاری در چیست و آیا می دانید برون سپاری چه مزایا و معایبی دارد؟ آیا می دانید شیوه های برون سپاری کدامند؟ 

به منظور اطلاع از پاسخ پرسش های مطرح شده به ابزار برون سپاری که مشاور مدیریت تدوین نموده و درحال تکمیل آن است مراجعه فرمایید. ابزار برون سپاری را اینجا مشاهده نمایید.