شماره دوم (اردیبهشت ۸۹) ماهنامه مشاور مدیریت منتشر شد

ماهنامه مشاور مدیریت

شماره ۲ - اردیبهشت 1389

 

مدیر گرامی:

دومین شماره ماهنامه مشاور مدیریت منتشر شد. برای دریافت این ماهنامه از نشانی های زیر استفاده فرمایید.

 

خوشحال خواهم شد از نقطه نظرات ارزنده جنابعالی برای بهبود مطالب این ماهنامه بهره‏ مند شوم.

 

Web - PDF