آموزش نرم افزار مینی تب

مدیر گرامی، احتراما به استحضار می رساند مباحث کیفیت و کاربردهای آمار مهندسی در آن به عنوان یکی از ابزارهای مفید توسعه و پیشرفت سازمان ها انتخاب شده و کاربرد روزافزون آن به خوبی قابل لمس می باشد. نرم افزار Minitab به عنوان یکی از نرم افزارهای پرقدرت در تجزیه و تحلیل آماری، رسم نمودار پارتو، رسم نمودار استخوان ماهی، رسم و تجزیه تحلیل نمودارهای کنترل، شش سیگما، SPC ،MSA و کاربردهای بسیار دیگر چندین سال است که در تحقیقات دانشگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.  

در صورت نیاز خواهشمند است مقرر فرمایید برای آشنایی با نحوه بکارگیری این نرم افزار از مطالب ارایه شده در اینجا استفاده شود.