ترمیم آسفالت در ازای تبلیغ روی آسفالت

KFC بزرگترین شبکه رستوران های زنجیره ای ارائه دهنده مرغ های سوخاری در جهان این بار برای جلب توجه بیشتر اقدام به یک کار ابتکاری زده است. آنها در ازای ترمیم فرو رفتگی های سطح آسفالت معابر آرم KFC را روی قسمت ترمیمی برای تبلیغ چاپ می کنند.

ترمیم آسفالت توسط رستوران هایزنجیره ای کی اف سی

این کار قرار است در 5 شهر بزرگ امریکا انجام شود. در حال حاضر این کار از شهر لوئیزویل بزرگترین شهر ایالت کنتاکی امریکا آغاز شده است. منبع خبر