تدوین ابزار مدیریت جلسات شروع شد

مدیر گرامی، اگر در سازمان خود به دنبال ایجاد سامانه ای برای مستندسازی، ثبت و پیگیری صورت جلسات تصمیم های خود هستید از توصیه های مطرح در ابزار مدیریت جلسات که مشاور مدیریت در راستای ماموریت حرفه ای خود گام های اولیه را برای تدوین الزامات این ابزار برداشته است استفاده فرمایید. شما می توانید نتایج این حرکت رو به رشد را در اینجا مشاهده فرمایید. خواهشمند است مقرر فرمایید نقطه نظرات آن مدیریت محترم در این رابطه امر به ابلاغ گردد.