چگونه یک صورت جلسه بنویسیم

مدیر گرامی، همان گونه که مستحضر هستید تنظیم صورت جلسات یکی از  ارکان مهم مدیریت جلسات می باشد. اگر صورت جلسات به درستی تنظیم نشوند بسیاری از تصمیم هایی که در جلسات مدیریتی سازمان شما گرفته می شود به دست فراموشی سپرده شده و از خاطر می رود. علاوه بر این مستندسازی به موقع و درست مصوبات جلسات و ثبت، نگهداری و اندازه گیری میزان دستیابی به آنها باعث می گردد زمان صرف شده شما که از جمله گرانبهاترین سرمایه های سازمان است کاملا کارآمد و اثربخش گردد. خواهشمند است مقرر فرمایید برای اطلاع از نحوه تنظیم یک صورت جلسه مناسب سازمانی نکات مطرح در مقاله "چگونه یک صورت جلسه بد ننویسیم" که توسط مشاور مدیریت  تدوین شده است مورد بهره برداری قرار گیرد.همچنین دراختیار گذاشتن تجارب گرانبهای شما مدیر گرامی در این رابطه باعث پربار تر شدن این مقاله خواهد شد.