شش تصور نادرست درباره PM

شش تصور نادرست درباره PM

برداشتها و تصورات نادرستی که کارکنان ( از سطوح مدیریت تا اپراتور ماشین آلات ) درباره سیستم PM دارند ، آقای Levitt را برآن داشته تا به نقد و بررسی برخی از این برداشتها بپردازد. آنچه در ادامه میخوانید ترجمه متن مقاله ایشان تحت عنوان Six misconceptions about PM می باشد: 

 

برای مشاهده متن ترجمه شده کلیک کنید.