شورای راهبری سیاست‌های کلی نظام اداری تشکیل می‌شود

خبرگزاری فارس: تصویب برنامه‌های پیشنهادی کارگروه های تخصصی، ایجاد زمینه‌ها و بسترهای لازم برای به اجرا درآوردن سیاست‌های کلی، تنظیم لوایح، مقررات و مصوبات دولت بر اساس سیاست‌های کلی از وظایف شورای راهبری سیاست‌های کلی نظام اداری است.  

در راستای اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام اداری کشور شش کارگروه تخصصی شامل کارگروه فرهنگ سازمانی، کارگروه اصلاح ساختار نظام اداری کشور،کارگروه استقرار دولت الکترونیک،کارگروه توانمندسازی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی،کارگروه ارتقاء امور سلامت اداری و کارگروه تهیه الگوهای اداری – ایرانی در نظام اداری کشور تشکیل می شود. ادامه خبر ...