اسپند مخصوص مریم ننه (با برخورداری از ایزو های ناشناخته) !

مدیریت محترم، چنانکه تمایل دارید برای در امان ماندن سازمان خود از بلایای احتمالی چشم زخم از روش سنتی و موثر اسپند دود کردن بهره ببرید، از اسپند مخصوص مریم ننه استفاده کنید.

 

خوبیش اینه که این اسپند دارای استانداردهای ناشناخته ای از ایزو هست که در موثر بودن دود اسپند حتما کمک خواهند کرد.