درخواست همکاری

مدیریت محترم، موسسه راهبرد آمایش سرزمین جهت نیل به اهداف سازمانی خود،  در صدد بکارگیری منابع انسانی مجرب , متخصص و برخوردار از هوش و انگیزه بالا به منظور نقش آفرینی در پروژه های ملی می باشد. انجام پروژه های بزرگ و ملی در موسسه راهبرد آمایش سرزمین, می تواند زمینه های رشد و ارتقاء تواناییهای کارکنان به عنوان سرمایه‌ اساسی و مولد موسسه را فراهم آورد. به منظور نیل به این هدف، سیاست های استخدامی موسسه، برپایه اصول زیر تنظیم  شده است و توسط مدیریت منابع انسانی  اجرا می‌شود:

  • فراهم آوردن فرصت برابر به منظور جذب شایسته ترین  نیروها .
  • کشف استعدادهای نهفته و کمک به رشد و توسعه ی آن در کارکنان .
  • توجه به شایستگی های افراد به منظور ارتقاء شغلی.

در این راستا، از کلیه ی افراد توانمند و شایسته دعوت به همکاری می شود. بدین منظور، شرایط عمومی فعالیت در راهبرد را مطالعه نمایید؛ فرصت های شغلی موجود در راهبرد را ببینید و در صورت داشتن شرایط مورد نظر، فرم درخواست همکاری را تکمیل نمایید.