آموزش، بودن یا نبودن - مساله این است

مدیریت محترم، چندی پیش رایانامه ای (ایمیل) داشتم از مدیرعامل محترم یک شرکت ارایه دهنده خدمات آموزشی پس از مطالعه متن ایمیل ایشان من نیز ایمیلی را برایشان ارسال کردم و چون لازم بود اطلاعات بیشتری رد و بدل گردد مکالمه‏ای در جی میلی ترتیب یافت و بدین ترتیب هر دو نفر توانستیم دقایقی را در خصوص مساله ای که ایشان مطرح کرده بودند گفتگو کنیم. صورت مساله ای که ایشان مطرح کرده بودند از این قرار بود که "ایشان دنبال یافتن راهکاری برای بهبود وضعیت حضور سازمان ها برای آموزش گرفتن از سوی شرکت ایشان بودند". متن ایمیل های مبادله شده و گفتگوی انجام پذیرفته در اینجا آمده است.