تفاوت پیشنهاد و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

جناب آقای صادق فر - با سلام

امیدوارم حالتون خوب باشه. ببخشید من یه سوال داشتم در مورد تفاوت پیشنهاد و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه در ایزو 9001. آیا میشه اقدام اصلاحی و پیشگیرانه را در قالب روش اجرای نظام پیشنهادات گنجاند؟

با سپاس از راهنمایی شما

علیک سلام

قبل از پاسخ به پرسش شما لازم است نکته ای را یادآوری کنم و آن اینکه چون پیشنهاد یک کلمه پارسی است نمی توان آن را با "ات" تازی جمع بست و باید گفته شود پیشنهادها! و اما پاسخ شما در اینجا ثبت شده است.