پرسش و پاسخ های ایزو 9001

مدیریت محترم، احتراما به استحضار می رساند همواره پرسش های زیاد و متنوعی در رابطه با مفاهیم و کاربردهای استاندارد ایزو 9001 از مشاور مدیریت پرسیده می شود. مشاور مدیریت پس از پاسخ به پرسش و ارایه آن به رایانامه پرسش کننده، متن پرسش و پاسخ را در این قسمت منتشر می نماید تا مورد استفاده تمامی همراهان قرار گیرد. برای اطلاع از متن پرسش و پاسخ های مدون شده به اینجا مراجعه فرمایید.