لطفا حرف های پلیس را به فارسی روان ترجمه کنید

فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشف 122 درصدی قتل ها در سال جاری در استان گفت: متن کامل خبر را اینجا مطالعه کنید و در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید که چطور پلیس توانسته است در سال جاری ۱۲۲٪ قتل ها را کشف کند؟ آیا قتل هایی را که قرار بوده رخ دهد و هنوز اتفاق نیفتاده را پیشگویی کرده و قاتل را دستگیر کرده است؟ یا قاتلینی را که بیش از یک قتل داشته اند در محاسبات خود در نظر گرفته است؟ شاید هم من متوجه حساب و کتاب پلیس نمی شوم! بهر حال باید به این پلیس زحمت کش خدا قوت بگوییم.