مدیریت عاشقانه
آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است  
بازکن دکان که وقت عاشقی است. 
برای مشاهده وبلاگ مدیریت عاشقانه اینجا کلیک کنید.