چهلنما

مدیریت محترم، اولین سینمای تخصصی ایران با نام چهلنما ، با استفاده از جدیدترین فیلم های آموزشی - تخصصی به همراه جلسات نقد و بررسی آغاز بکار کرد ، سجاد بهجتی ، مدیر مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت ضمن اعلام این خبر ، افزود : در زمانی که فرصت مطالعات ، و شرکت در دوره های آموزشی بلندمدت روز به روز در جامعه کمتر می شود ، زمان این رسیده است که آموزش ها را بصورت فشرده و در تعداد ساعاتی کم در اختیار علاقه مندان قرار دهیم ، این اقدام ، می تواند آغاز تحولی مناسب در زمینه آموزش و بروز رسانی دانش جامعه در زمینه های مختلف باشد .
بهجتی ادامه داد: اولین فیلم این سینمای تخصصی فیلمی است با عنوان "شما بعنوان یک بیزینس من تنها 4 دقیقه فرصت دارید !" ، که در آن به مسائل مختلفی که مدیران و فعالان در عرصه تجارت با آن روبرو هستند پرداخته خواهد شد .
ایشان افزود: این فعالیت با مشارکت مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت ، اتاق مدیریت ارتباط با مشتری و پایگاه مدیران ایران شکل گرفته و امیدواریم با مشارکت سایر نهاد ها و سازمان ها بتواند بصورت ملی و پس از آن جهانی ادامه فعالیت دهد .