حسابرسی و ممیزی

مدیریت محترم، به نظر شما چه تفاوتی بین حسابرسی مالی با ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان وجود دارد؟ ممنون می شوم به این پرسش پاسخ داده و در این گفتگو شرکت نمایید.