اهداف کیفیت

نهایت سپاس رو دارم از حسن توجه و راهنمایی هاتون در مورد یادداشت روی خط مشی ما فقط با یک مورد از یادداشت هاتون حرف دارم اونم اینکه هیچ جای استاندارد گفته نشده که اهداف کلان داخل خط مشی باید قابل اندازه گیری باشد اما فرمایش شما درمورد اهداف کیفی موسسه دقیقا صادق است.

به هرحال خیییییلیییییییی ممنونم.


خواهش می کنم البته نکات زیر نیز قابل توجه است:

1- استاندارد به خرد یا کلان بودن اهداف توجهی ندارد و انتظار دارد که اهداف تعیین شده قابل اندازه گیری باشند.

2- اهداف کیفی عبارت درستی نیست. اهداف کیفیت مورد نظر استاندارد است یعنی اهدافی درباره مسایل کیفیت در سازمان

با سپاس - مشاور مدیریت