شماره 16 ماهنامه مشاور مدیریت منتشر شد

مدیریت محترم، شانزدهمین شماره ماهنامه مشاور مدیریت منتشر گردید. در این شماره می خوانید:

- اخبار مدیریت: روز جهانی اهداء خون

- تلنگر مدیریت: پوستر روز جهانی اهداء خون

- امان از مشتری مداری توی این مملکت

- تازه های مشاور مدیریت

- پیامی از مدیریت عاشقانه