سخت استخدام و آسان همکاری کنید

مدیریت محترم، هنگام استخدام کارکنان نکات زیر را مدنظر داشته باشید:

1-       به دنبال افرادی باشید که به استراتژی اهمیت می دهند.

2-       از داوطلب بخواهید برای یکی از مسایل شناسایی شده سازمان راه حلی درخور ارایه دهد.

3-       مدرک دانشگاهی یا علت ترک تحصیل را از داوطلب درخواست نمایید.

4-       به دنبال کسی بگردید که ترکیبی از ویژگی های خوب را دارا باشد.

5-       افراد خلاق را استخدام کنید. کسانی که مسایل کوچک زیادی می دانند و در مورد مسایل بزرگ کم می دانند و مطالب متفاوتی را مطالعه می کنند.

6-       به دنبال کسی باشید که زیاد زندگی کرده باشد. البته سن فرد را مد نظر قرار ندهید. کسانی که جاهای زیادی رفته اند، مطالعات زیادی داشته اند و مواردی از این دست ...

7-       افراد کنجکاو، انعطاف پذیر، فروتن، شجاع، استراتژیک و پیگیر و دارای هارمونی را استخدام کنید.

8-       هنگام استخدام ایده ها و مسایل غیرقابل پیش بینی و غیر معمول را مطرح کنید و عکس العمل ها و پاسخ ها را ارزیابی کنید.