دانلود 50 مقاله فارسی استراتژی هلدینگ و شرکتهای مادر

سایت جامعه هلدینگ های ایران در یک اقدام جالب سعی کرده است تمام مقالات و کتاب های مرتبط با بنگاه داری، مدیریت شرکت های هلدینگ، بنگاه، مادر، دفتر مرکزی را جمع آوری کند. این مطالب شامل مقالات فارسی و انگلیسی و کتاب های مرتبط است. ادامه ...