نگهداری سوابق کیفیت
سلام
یه سوال خدمدتون داشتم. تو شرکت ما تمامی فرمها به صورت کامپیوتری پر میشه و تعدا کمی از اونها دستی پر میشه، آیا به دستورالعملی که نحوه نگهداری این سوابق الکترونیکی رو توضیح بده نیاز هست؟ شما نمونه ای دارید؟ 
برای مشاهده پاسخ این پرسش به اینجا مراجعه نمایید.