زمان های برزخی

 در شبانه روز دوره های زمانی زیادی وجود دارد که می توان آنها را "زمان های برزخی" نامید. این زمان های به ظاهر کم اهمیت در واقع یکی از عوامل بسیار مهم اتلاف وقت افراد هستند. موارد زیر تنها نمونه هایی از این گونه زمان ها می باشند... ادامه