مینیمال های مدیریت

مینیمال (داستانک های) مدیریت نگاهی کوتاه اما تاثیر گذار به سبک های مدیریتی دارد. سبک مدیریتی شما به کدام یک از آنها نزدیک است؟ با مشاور مدیریت همراه باشید و برای مشاهده مینیمال های مدیریت به اینجا سری بزنید.