دریافت کد رهگیری اظهارنامه الکترونیکی

در صورتی که موفق به دریافت نسخه چاپی نهایی اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی عملکرد 1390 قابل ارایه به ادارات کل امور مالیاتی خود نشده و یا کد خطای شماره 40 با عنوان "اطلاعات شما قبلا ثبت گردیده است " را دریافت کرده اید, لطفا مراحل ذیل را  انجام دهید: ادامه ...