مشاور مدیریت به روز شد

بانک آزمون های هوش عاطفی در وب سایت مشاور مدیریت به روز شد. آخرین مطالب افزوده شده به این بانک عبارتند از:

  • برخی پرسش های مصاحبه در گوگل
  • پاسخی به برخی از سوالات مصاحبه استخدامی 
  • نقشه فرایند استخدام در گوگل