کاهش مصرف کاغذ در سازمان

جناب مهندس صادق فر باسلام

لطفا اگر در خصوص کاهش کاغذ paper less در سازمان ها اینجانب را راهنمایی بفرمایید سپاسگزارم. با تشکر از همکاری حضرتعالی، به استحضار می رساند که ارسال فایل از واحد به واحد دیگر، اطلاعیه های مهم از طرف منابع انسانی و از طرف مدیر عامل از طریق ایمیل داخلی سازمان صورت می پذیرد. کلیه مدارک در هنگام استخدام اسکن شده و بصورت فایل نگهداری می شوند. فرآیند قسمت مالی و خدمات و انبار از طریق نرم افزار ثبت و پیگیری می شود. کلیه دستورالعمل ها و روشها  بصورت کاغذ و با امضاء مدیر ارشد توزیع نسخ می شود و تکمیل فرمها بصورت دستی انجام می شود. خوشبختانه  با وجود بخشی از سیستم که نرم افزاری می باشد، ولی  متاسفانه باز مصرف کاغذ این سازمان بسیار بالا ست و بقول مدیر ارشد در این گیر و دار بازار بد فروش این هم شده سر بار مالی...! بابت  هر چیزی باید کپی و یا پرینت بگیریم. لطفا راهنمایی بفرمائید و راهکار بدید.

پاسخ مشاور مدیریت را در اینجا مطالعه نمایید.