اخبار سازمان ایزو

مشاور مدیریت آخرین خبرهایی از سازمان ایزو را که مرتبط با استانداردهای سیستم های مدیریت است را ترجمه و در قسمت اخباری از ایزو وب سایت مشاور مدیریت منتشر می نماید.