شناسایی مدرسین ابزار مدیریت
چند روزی هست به دنبال مدرسانی که بتونند ابزارهای مدیریت را به صورت کاملا کاربردی و موثر تدریس کنند می گردم. بیش از یکی دو نفر پیدا نکردم که باهشون در حال گفتگو برای تعیین شرایط و تفاهم هستم. افسوس که اینقدر دستمان خالی است...! 
لطفا اگر کسی را سراغ دارید بهم معرفی کنید.