کتاب رایگان یک روز با آمار

کتاب داستان "یک روز با آمار" بصورت کامل و الکترونیکی به عنوان هدیه سال جهانی آمار قابل دانلود است. برای دانلود می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید: