بانک استانداردهای سیستم های مدیریت - خانواده ایزو
مشاور مدیریت بانکی از استانداردهای مرتبط با سیستم های مدیریت را ایجاد کرده است. این استانداردها از منابع مختلف بدست آمده و در حال تکمیل و به روز شدن است. اگر تمایل دارید از موجودی این بانک استفاده نمایید لطفا از بانک استاندارد دیدن فرمایید.