یادمان های بهار ۹۲ مشهد

چند سالی هست شهرداری مشهد برای استقبال از بهار و به یاد ماندن روزهای اول سال و در حرکتی قابل توجه، پیشرو و تاثیرگذار با همکاری هنرمندان شهر یادمان های نوروزی مختلفی را طراحی، ساخته و در مکان های مختلف شهر نصب می کند. ضمن خداقوت به تمامی دست اندرکاران توجه شما را به مشاهده وب سایت این یادمان ها با نام استقبال از بهار ۹۲ جلب می کنم.