برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت زمان

تا چند روز آینده اولین دوره آموزشی کارگاه مدیریت زمان را در یکی از سازمان های کارفرمایی برگزار خواهم کرد. به بهانه برگزاری این کارگاه تصمیم گرفتم به طور همزمان و با انتشار مطالب آن از طریق وب سایت مشاور مدیریت بهره برداری از این دوره را برای کسانی که دوست دارند در آن به صورت مجازی نیز شرکت داشته باشند فراهم سازم. در صورت تمایل برای شرکت در این دوره و شروع اقدامات بعدی لطفا با جیمیل مشاور مدیریت به نشانی روبرو مکاتبه و اعلام آمادگی فرمایید.

با احترام - صادق فر