گزارش ۲۰۱۲ سازمان ایزو

سازمان ایزو گزارش سالانه خودش رو برای سال ۲۰۱۲ منتشر کرده است. اگر نگاه گذرایی به خلاصه این گزارش داشته باشید متوجه میشید که استفاده از تکنیک اینفوگرافی چه کمکی به تولید این گزارش کرده است... 

در این گزارش سازمان ایزو تلاش داشته خلاصه ای از مهمترین عملکردهای خودش را در قالب دو صفحه و البته بسیار پرکار و پرمایه ارایه دهد... وقتی این گزارش را با گزارش هایی که برخی از مدیران، نماینده های مدیریت و یا مشاورین برای جلسات بازنگری مدیریت سازمان هاشون تهیه می کنند مقایسه می کنیم می تونیم به راحتی پی به این نکته ببریم که سادگی و در عین حال ماهرانه گزارش تهیه کردن چقدر می تونه سخت و البته راهگشا باشه... 

دریافت گزارش سالانه سازمان ایزو ۲۰۱۲

(حدود ۴ مگابایت)