فضای خالی جیمیل را مدیریت کنید
با حجمی که جی میل واسه ذخیره اطلاعات در اختیار کاربرانش گذشته است (۱۵ گیگا بایت) فکر نمی کنم کسانی که کاربری عادی دارند با کمبود فضا برای ذخیره سازی اطلاعات مواجه بشوند. با این حال اگر فضا کم آوردید و تمایلی هم برای پرداخت پول به گوگل برای توسعه فضای ذخیره سازی نداشتید پبشنهاد می کنم از راه حل هایی که زومیت در مقاله فضای خالی جیمیل را افزایش دهیم مطرح کرده است، استفاده نمایید.