ایمیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اخیرا شرکت پست جمهوری اسلامی ایران خدمت پست الکترونیک خودش را معرفی کرده است. من هم سری زدم تا اگر میسر شد یک حساب کاربری در این خدمت ایجاد کنم. وقتی خواستم ثبت نام کنم و حتی برخی از اطلاعات خواسته شده را نیز وارد کردم رسیدم به این قسمت که باید مبلغ هزار تومان را آن هم به صورت حضوری واریز کنم...! البته اصلا به این نکته هم اشاره ای نکرده که نشانی محلی که باید برم و احتمالا به خاطر ازدحام ناشی از علاقه مندی به بازگشایی چنین خدمتی ساعت ها توی صف وایستم کجاست...!؟ به نظر شما پیگیری بکنم تا هم محل مشخص بشه و هم ثبت نامم رو کامل کنم؟