آیا شما هم چشم اندازهای مصوری دارید؟

وقتی نتیجه کارگروه های مختلف را که در زمینه مدیریت استراتژیک (راهبردی) کار شده است، به من ارجاع داده میشه تا آنها را بررسی کنم و همین چند روز گذشته نمونه ای از این نوع کار را داشتم به دست اندرکاران مهمترین توصیه ای که دارم این است که اگر بتوانید چشم اندازها و راهبردهایتان را به تصویر بکشید می توان فهمید که در تعیین و طراحی آنها موفق بوده اید. به تصویر درآوردن چشم انداز و راهبردها یکی از موفق ترین روش های پیاده سازی اثربخش آنها است. پروژه اتاق بیمار ۲۰۲۰ یکی از نمونه های کاربردی در این رابطه است. 

مشاور مدیریت نمونه های دیگری را در قسمت مدیریت راهبردی وب سایت خود نیز ارایه کرده است که مراجعه به آنها نیز خالی از فایده نیست.